HoChiMinh City

HoChiMinh City

Office1

Add: 158B Dong Khoi. ​​Dist 3. Ho Chi Minh City.

Email: mh.dongkhoi@gmail.com

Tell: (+84) 28 3521 0641

 

 

 

 

 

Designers

Office2

Add: 149 Hai Bà Trưng, ​​Quận 3, Hồ Chí Minh  

Email: vdh149haibatrung@gmail.com 

Tell: (+84) 28 3823 4098

Designers