Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh

Cơ sở 1

Add: 161A Hai Ba Trung St, Dist 1, Ho Chi Minh  
Email: vdh.haibatrung@gmail.com
Tell: (+84)8 3521 0641

Designers

Cơ sở 2

Add: Tầng trệt tòa nhà Zenplaza, 54-56 Nguyen Trai St, Dist 1, Ho Chi Minh  
Email: vdhzen@vietmode.com.vn
Tell: (+84)8 39 250 050

Designers